Dziś chciałbym Wam przybliżyć to, kim jest psychoonkolog oraz czym się zajmuje. Psychoonkologia w
Polsce, a raczej Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne pojawiło się w 1992 roku, jednak dopiero
od kilku lat świadomość społeczna na dany temat zaczyna się zwiększać. Psychoonkologia oparta jest
na ścisłym związku pomiędzy psychiką, a kondycją fizyczną organizmu.
Badania wykazały, iż długotrwały oraz silny stres, na który osoba chora nowotworowo jest narażona,
utrudnia organizmowi proces leczenia oraz powrót do zdrowia.
Psychoonkolodzy skupiają swoje działania na trzech kategoriach:
-profilaktyka chorób nowotworowych
-wsparcie chorych i ich rodzin
-psychoedukacja personelu pracującego z osobami chorymi
Profilaktyka rozumiana jest poprzez edukowanie społeczeństwa na temat chorób nowotworowych,
organizacje kampanii profilaktycznych, oraz zachęcanie do uczestnictwa w badaniach przesiewowych
oraz okresowych. Ważnym elementem profilaktyki jest też zmiana sposobu patrzenia na choroby
nowotworowe.
Wsparcie chorych i ich rodzin jest kolejną dziedziną pracy psychoonkologa. Praca ta polega przede
wszystkim na towarzyszeniu oraz wspieraniu osób chorych nowotworowo, a także ich rodzin. Trzeba
pamiętać, że choroby onkologiczne nie dotykają tylko osób bezpośrednio chorych, ale także ich
bliskich, przez co mówi się, że psychoonkolog pracuje z całym “systemem”(rodzina, bliscy itp.).
Wsparcie psychoonkologa oznacza bardzo szeroki zakres obowiązków, jednak głównie opierają się
one na pomocy choremu w odnalezieniu się w nowej sytuacji, minimalizowaniu negatywnych
psychologicznych skutków leczenia oraz choroby, a także pomoc w budowaniu poczucia własnej
wartości, które nierzadko podczas zachorowania obniża się. Ważnym elementem jest także pomoc w
zmianie postaw, myśli które mogą utrudniać proces leczenia, oraz pokazanie chorym narzędzi do
skutecznej redukcji stresu.
Psychoedukacja personelu medycznego jest ostatnią kategorią w której rola psychoonkologa
nierzadko jest bardzo ważna. Psychoedukacja skierowana jest bezpośrednio w stronę lekarzy,
pielęgniarek oraz całego personelu, który ma stały kontakt z osobami chorymi. Ważnym elementem
pracy psychoonkologa jest także nierzadkie bycie bezpośrednim “łącznikiem” pomiędzy pacjentami,
a personelem medycznym.
Jak już wspomniałem wyżej psychoonkologia dopiero wkrada się w świadomość opinii publicznej lecz
jest już obecna od wielu wielu lat, dlatego też, mam nadzieję, że wpis ten pozwoli Wam bardziej
zrozumieć specyfikę pracy psychoonkologa oraz jego rolę w procesie leczenia nowotworowego.